Pensionärsföreningen Fagervik

Välkommen till Pensionärsföreningen Fagervik!

MÅNADSMÖTEN  OCH  ANDRA  MÖTEN  2019.

Månadsmöte    onsdagen   16  januari  kl.  14.00

Vårmöte           onsd           20  februari

Månadsmöte    onsd.          20  mars

Påskauktion     lördag         13 april 

Månadsmöte    onsd           17 april

Månadsmöte    onsd           15  maj

Månadsmöte    onsd           18 september

Månadsmöte    onsd           16  oktober

Höstmöte         onsd          20  november