Pensionärsföreningen Fagervik

Välkommen till Pensionärsföreningen Fagervik!

 

År  2023

Nu kan vi träffas igen på våra månadsmöten tredje onsdagen i månaden

på Fagerro  i  Fagervik.

Kontakta gärna styrelsen.

Vi finns till för våra medlemmar !

Under våren ordnas många talko tillfällen,  där behövs det flitiga händer !

Kom med och lär Dej sådant,  som inte mera lärs ut på många platser !

 

 Vi önskar alla medlemmar ett  Gott och Friskt  År  2023  !!

 

Månadsmöte onsdag 15 febr. 2023  kl 14.00.   Info om resor !

Vårmötet har vi onsdagen 15 mars 2023  kl 14.00 på Fagerro.