Pensionärsföreningen Fagervik

Ordförande:
Marcus Grönholm, Strömvägen 10, 10210 Ingå
gsm 0500-838353, marcus.gronholm@elisanet.fi
Vice ordförande:
Camilla Grönholm, Strömvägen 10, 10210 Ingå
gsm 040-5209377, marcus.gronholm@elisanet.fi
Sekreterare:
Camilla Grönholm, Strömvägen 10, 10210 Ingå
gsm 040-5209377, marcus.gronholm@elisanet.fi
Kassör:
Siv Holmberg, Espingsvägen 77, 10270 Barösund
gsm 040-725 2248, siv.holmberg@gmail.com
Reseledare:
Marcus Grönholm, ordförande uppgifter ovan.

Äldrerådet i Ingå kommun
Camilla Grönholm, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 9.1.2022.