Pensionärsföreningen Fagervik

Vår verksamhet:

 

-  Månadsmöten med kaffe och program

-  Talkoarbeten

-  Motionsgrupper

-  Resor  och  Utfärder

-  Teaterbesök

-  Torgförsäljning

-  Olika  sommarprogram

-  Gemensamt program med andra föreningar

-  Samarbete med Barösunds Byaråd !

 

Kontakta ordf. och styrelse för mera information !

Inga händelser på kommande